ĐƠN HÀNG MỚI

KỶ NIỆM CHƯƠNG THỦY TINH – PHA LÊ

400,000450,000

Kỷ niệm chương thủy tinh - pha lê

Kỷ niệm chương thủy tinh pha lê 01 – Kim cương

90,000130,000

KỶ NIỆM CHƯƠNG GỖ ĐỒNG

Kỷ niệm chương gỗ đồng

Kỷ niệm chương gỗ đồng bát giác

300,000350,000

Kỷ niệm chương gỗ đồng

Kỷ niệm chương gỗ đồng 21

350,000400,000
27,000300,000

Kỷ niệm chương gỗ đồng

Kỷ niệm chương 20 năm ngày ra trường

300,000450,000

Kỷ niệm chương gỗ đồng

Kỷ niệm chương gỗ đồng 01 – Bông lúa

270,000320,000

KỶ NIỆM CHƯƠNG GỖ KHẮC LASER

QUÀ TẶNG – LƯU NIỆM